توصیه های دندانپزشکی : ضربه به دندانهای شیری و دائمی 

بیشترین گروه سنی که درگیر ضربه های دندانی می شوند .سنین یک تادو سالگی ،زمانی که کودک راه رفتن را می آموزد ونیز 7تا 10سالگی می باشد . کودکانی که دندانهای جلو آمده دارند ،همچنین افرادی که درورزش های تماسی مانند فوتبال ،هندبال ،بسکتبال،... شرکت می کنند ،احتمال ضربه دندانهایشان بیشتر است .دراین گونه موارد کاربرد محافظهای دهانی بهنگام ورزش پیشنهاد می شود.

 

کمک های اولیه برای دندانهای شیری ضربه دیده:


1- ضربه دراین سنین عمدتاً بافت نرم رادرگیر می کند که بهتر است بافت آسیب دیده با آب شسته شود.


2- جهت جلوگیری از خونریزی ،ناحیه صدمه دیده راباگاز یا پنبه به مدت 5دقیقه فشار دهید .


3- جهت درمان اورژانس هر چه سریعتر به دندانپزشک خود مراجعه کنید.

 

کمک های اولیه برای دندانهای دائمی ضربه دیده:

 

شایع ترین نوع ضربه به دندانهای دائمی شامل شکستگی های تاج دندانی ،جابجایی ها بطرف لب یا زبان به همراه لقی دندان وخارج شدن دندان از حفره می باشد .

 

1- درموارد شکستگی تاج با قطعه شکسته دندانی باقیمانده ،می توان آن را بوسیله موادی به دندان چسباند . بنابراین بهتر است قطعه شکسته شده راپیدا کرده ،دریک لیوان آب نگهداری کنید . سپس بلافاصله به دندانپزشک خود مراجعه نمایید درمورد شکستگی تاج دائمی حتی اگر علامتی نبود باید به دندانپزشک مراجعه کرد .

2- زمانی که دندان کاملاً از حفره خود خارج شده است ، با نگه داشتن تاج دندان،آن را از زمین بردارید . اگر دندان آلوده شده است به مدت 10ثانیه زیرآب به آرامی شستشو دهید وبه داخل حفره خود برگردانید . اگر چنین کاری ممکن نیست بهتر است دندان را دریک لیوان شیر قرار دهید . درغیر اینصورت دندان رادرداخل دهان بین دندانها وگونه کودک قرار داده وبلافاصله به دندانپزشک مراجعه نمایید .

زمان رسیدن به دندانپزشک بسیار مهم است .


اگر بتوانید در عرض 30دقیقه پس از ضربه ،کودک خود را به دندانپزشک برسانید ،شانس موفقیت دردرمان حدود 90درصد افزایش می یابد.

3- حتی در مواردی که دندان ضربه دیده است وهیچکدام از موارد فوق دیده نمی شود نیز مراجعه به دندانپزشک ضروری است صدمه به عصب دندان در عرض چند روز یا چند هفته می تواند سبب تغییر رنگ آن گردد .

 

 

تهیه و تنظیم :

1 – دکتر حسین ساعی  : رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تبریز

2 – دکتر وحید نامداری : پزشک مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تبریز