آرشیو مقالات :1 - مقاله آلودگی هوا :  www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/مقاله آلودگی هوا(3).pdf


2 - مقاله چاقی :  www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/چاقی.pdf3 - مقاله بیماریهای شایع فصل تابستان :www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/بیماریهای شایع در فصل تابستان.pdf


4 - مقاله مسمومیت غذائی یا گاستروانتریت چیست ؟ www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/مسمومیت غذائی یا گاستروانتریت چیست.pdf


5 - مقاله درمان بیماری های هموروئید : www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/درمان بیماری های هموروئید.pdf


6 - مقاله گرمازدگی :www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/گرمازدگی.pdf


7 - مقاله ضربه به دندانهای شیری و دائمی : www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/ضربه به دندانهای شیری و دائمی(1).pdf


 

8 - مقاله لاغری :www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/لاغری.pdf

 

9 - مقاله بیماری ابولا :www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/ابولا.pdf

10 - مقاله گلو درد : www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/گلودرد.pdf

11 - مقاله تفاوت سرماخوردگی و  آلرژی :www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/تفاوت سرماخوردگی و آلرژی.pdf

12 - مقاله تفاوت آنفلوآنزای خوکی و فصلی :www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/تفاوت آنفلوآنزای خوکی و فصلی.pdf

13 - مقاله تفاوت های بین سرما خوردگی و آنفولانزای فصلی و H1N1 :www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/تفاوت های بین سرما خوردگی و آنفولانزای فصلی و H1N1.pdf

14 - مقاله دستورالعمل تزریق واکسن انفولانزا :www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/دستورالعمل تزریق واکسن انفولانزا.pdf

 

15 - مقاله اهمیت کاهش مصرف نمک :www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/مقاله نمک.pdf

 

16 - مقاله تغذیه و سرطان :www.tabrizu.ac.ir/Files/Content/تغذیه و سرطان.pdf